Lavrentelån

Error executing template "Designs/Swift/Navigation/Nav_Sidenavigation_Custom.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_ee2aa3d8d2d048c4b916e9de3002a79d.Execute() in C:\inetpub\solutions\Goecker-2022-Prod\Files\Templates\Designs\Swift\Navigation\Nav_Sidenavigation_Custom.cshtml:line 16
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.Navigation.NavigationTreeViewModel> 2 @using Dynamicweb.Core 3 4 @if (Model.Nodes.Any()) 5 { 6 var theme = Model.Parameters.ContainsKey("Theme") ? Model.Parameters["Theme"].ToString().ToLower() : string.Empty; 7 var rootPageId = Model.Parameters.ContainsKey("RootpageId") ? Model.Parameters["RootpageId"].ToString().ToLower() : string.Empty; 8 bool mobileOrTablet = Pageview.Device == Dynamicweb.Frontend.Devices.DeviceType.Mobile || Pageview.Device == Dynamicweb.Frontend.Devices.DeviceType.Tablet; 9 var guid = Guid.NewGuid(); 10 11 <button class="btn btn-secondary mb-3 @(mobileOrTablet ? "" : "hidden")" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#sidenav-@guid">@Translate("Menu")</button> 12 13 <div class="sidenav border-1 d-flex flex-column @theme @(mobileOrTablet ? "collapse" : "")" id="sidenav-@guid"> 14 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(rootPageId)) 15 { 16 var rootPage = Dynamicweb.Services.Pages.GetPage(Converter.ToInt32(rootPageId)); 17 18 <a class="sidenav-link border-1 border-bottom border-top py-2 ps-1 text-decoration-none link-primary fw-bold" href="/Default.aspx?ID=@rootPage.ID">@rootPage.GetDisplayName()</a> 19 20 if (Model.Nodes.Any()) 21 { 22 <div class="subnav d-flex flex-column"> 23 @foreach (var node in Model.Nodes) 24 { 25 @RenderNavigationLink(node) 26 } 27 </div> 28 } 29 } 30 </div> 31 } 32 33 @helper RenderNavigationLink(Dynamicweb.Frontend.Navigation.NavigationTreeNodeViewModel node) 34 { 35 var paddingStart = node.Level + 1; 36 37 <a class="sidenav-link border-1 border-bottom py-2 ps-@paddingStart @(node.IsActive ? "bg-light" : "") text-decoration-none link-primary" href="/Default.aspx?ID=@node.PageId">@node.Name</a> 38 39 if (node.Nodes.Any()) 40 { 41 <div class="subnav d-flex flex-column"> 42 @foreach (var childNode in node.Nodes) 43 { 44 @RenderNavigationLink(childNode) 45 } 46 </div> 47 } 48 }

Lavrente lån

 

Med et lavrente-lån kan du låne mellem 10.000 og 300.000 kr. til køb af udstyr hos Goecker. Beløb er inkl. moms.
Lavrente-lånet kan optages til afvikling over 24-120 måneder. Renten, som er variabel, er pt 8,94 % p.a.
Omkostningerne er udover rente et oprettelsesgebyr på 349 kr. og et månedligt betalingsgebyr på 35 kr.
ÅOP fra 11,6 % afhængig af lånebeløbet og den valgte tilbagebetalingsperiode.

HVEM KAN VÆLGE LAVRENTE-LÅN?

Lavrente-lån henvender sig først og fremmest til Goeckers private, ikke-momsregistrerede kunder.
Lavrente-lånet kan dog også være et godt valg for enkeltmandsvirksomheder til det mindre eller kortvarige finansieringsbehov, hvor omkostningerne ved andre finansieringsformer kan være høje.

FORDELE VED LAVRENTE-LÅN:

 • Du får lånevilkår som er absolut konkurrencedygtige med almindelige banklån
 • Det er nemt og hurtigt af opnå godkendelse.
 • Afviklingsmulighederne er fleksible
 • Du kan indfri lånet når som helst


HVORDAN BLIVER MAN GODKENDT TIL LAVRENTE-LÅN?

Du ansøger om et lavrente-lån til fotoudstyr på www.goecker.dk/lavrente. Husk, at beløbet du ønsker at låne, skal angives inklusiv moms.
Vi anbefaler, at du ansøger om lånet hjemme hos dig selv, hvor du også kan underskrive låneaftalen med NEM-ID. 
Husk at medbringe sygesikringsbevis og gyldig billed-ID, når du vil betale med et lavrente-lån.

 

Klik her for at ansøge om Lavrente-lån > > >

 

PRISEKSEMPLER PÅ LAVRENTE LÅN:

Lånebeløb Ydelse pr. måned Samlede kreditom-kostninger Samlet betaling ÅOP
10.000,- 312,- 3.104,- 13.104,- 17,1%

20.000,-

589,-

4.738,- 24.738,- 13,0%

30.000,-

865,-

6.330,- 36.330,- 11,7%

40.000,-

1.142,-

7.964,- 47.964,- 11,0%
50.000,- 1.418,- 9.556,- 59.556,- 10,6%
75.000,- 2.110,- 13.620,- 88.620,- 10,1%
100.000,- 2.801,- 17.642,- 117.642,- 9,8%
150.000,- 4.184,- 25.728,- 175.728,- 9,5%

Ovenstående eksempler er beregnet ved 42 måneders løbetid. Kortere eller længere løbetider tilbydes efter ønske.
Debitorrenten, som er variabel, er p.t 8,94%.
Oprettelsesgebyr kr. 349,00. Betalingsgebyr/md kr. 35,00. Lånet formidles af Ikano Bank.

New column