Persondatapolitik

Information om vår behandling av personuppgifter.

Vi är dataansvariga, hur kontaktar du oss?

Goecker AB är dataansvariga för behandlingen av de personuppgifter, som vi har erhållit om dig.

Du finner våra kontaktuppgifter nedan.

 

Goecker AB

Ljusterögatan 12

116 42 Stockholm

Org nr 556813-8449

Tel.: 08-408 382 59

www.goecker.se

 

Som en naturlig del av verksamheten insamlar och behandlar Goecker AB personuppgifter, som omfattas av gällande regler om dataskydd (GDPR).

Målet med vår behandling av personuppgifter, vilka typer av uppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är beskrivna nedan.

När du anmäler dig till vårt elektroniska nyhetsbrev.

Registrerar vi följande uppgifter om dig.

 • Namn
 • E-postadress
 • Postnummer
 • Möjligheter till val av fotografiska intresseområden (ej obligatoriskt)
 • Möjligheter till val av foto/video tillverkare, som har särskilt intresse av (ej obligatoriskt)

 

Vi använder uppgifterna till.

 • Nyhetsförmedling och information om erbjudande, kampanjer, kurser, arrangemang m.m.
 • Urval av epost innehåll, så vi säkerställer största möjliga relevans för dig, och skonar dig från information, du inte har intresse av.

Den rättsliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är ditt samtycke, du ger vid din anmälan

 

När du upprättar dig som kund i förbindelse med köp av varor eller tjänster i vår webshop.

Registrerar vi följande uppgifter om dig.

 • Namn  / firmanamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Person/organisationsnummer

Vi använder uppgifterna till.

 • Expedition, fakturering och frakt av beställda varor och tjänster.
 • Eventuell kreditvärdering, vid kontoansökan om kredit.
 • Insamling av inköpsdokument i vårt kundcenter online. (Där du själv kan hitta fakturor och betalningar vid eventuellt behov av garantireparationer eller av dig andra anledningar.
 • Uppfyllelse av dokumentationskrav från revisor eller offentliga myndigheter.
 • Ev. framtagning av information som uppföljning av ditt köp. T.ex. information om mjukvaruppdatering, information om nya relevanta tillbehör till den köpta utrustningen, information om kurser eller liknande.

Den rättsliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är, utöver ditt samtycke, uppgifternas betydelse för ovan nämnda skäl samt myndighetskrav.

 

När du ansöker om leasing via vår hemsida.

Registrerar vi följande uppgifter om dig.

 • Person/organisations nummer
 • Firmanamn
 • Namn
 • Telefonnummer
 • Postnummer
 • Finansieringsbehov

 

Vi använder uppgifterna till.

Inhämtning av finansieringstillstånd hos våra samarbetspartners. Uppgifterna vidarebefordras till våra partners, med vilka vi ingått ett databehandlingsavtal enligt gällande lagstiftning.

Den rättsliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är, utöver ditt samtycke, finansbolagens krav på uppgifter för att kunna ta ställning till kreditansökan.

 

Website cookies

 

Vad är en kaka (cookie)?

En kaka eller cookie är en liten datafil som lagras i din dator, surfplatta eller smartmobil. En kaka är inte ett program som kan innehålla skadlig programvara eller virus.

Hur webbplatsen använder kakor

Vissa kakor utför nödvändiga funktioner på webbplatsen. Kakor hjälper oss också förstå varför du besöker webbplatsen, så vi kontinuerligt kan optimera och målinrikta webbplatsen efter dina specifika behov och intressen. Kakor kommer t.ex. ihåg varor som lagts i en varukorg, om du har besökt webbplatsen tidigare, om du är inloggad och det språk och den valuta du föredrar att se på webbplatsen. Vi använder också kakor för att specifikt inrikta våra annonser mot dig på andra webbplatser. Oftast använder vi kakor som en del av vår tjänst för att visa dig innehåll som är så relevant för dig som möjligt.

Du kan se de specifika tjänster som lagrar kakor och varför de gör det under de olika kategorierna:

Hur länge lagras kakor?

Tiden som en kaka lagras i dina enheter och webbläsare varierar. En kakas livslängd beräknas utifrån ditt senaste besök på webbplatsen. När en kakas livslängd löper ut raderas den automatiskt. Alla våra kakors livslängd uppges i vår policy för kakor.

Hur du nekar eller tar bort kakor

Du kan när som helt neka alla kakor och/eller tredjepartskakor helt och hållet genom att ändra inställningarna i din webbläsare i din dator, surfplatta eller smartmobil. Var inställningarna finns beror på vilken webbläsare du använder. Du bör dock vara medveten om att om du nekar alla kakor och/eller tredjepartskakor kommer det finnas funktioner och tjänster som du inte kommer kunna använda på webbplatsen (eftersom de är beroende av kakor).
Du kan välja bort kakor från Google Analytics här.

Hur gör jag för att ta bort kakor?

Det är lätt att radera kakor som du tidigare godkänt. Tillvägagångssättet beror på vilken webbläsare (Chrome, Firefox, Safari, etc.) och vilken enhet du använder (smartmobil, surfplatta, PC, Mac).
Ofta finns verktyg för borttagning under inställningar – Sekretess och säkerhet – men det kan variera mellan olika webbläsare. Ange vilken enhet/webbläsare du använder (klicka på den länk som stämmer):

 
Ändra ditt samtycke

Du kan ändra ditt samtycke genom att antingen radera kakor från din webbläsare eller ändra ditt ursprungliga val genom att klicka på länken nedanför:

Klicka här för att ändra ditt samtycke

OBS: Om du använder mer än en webbläsare måste du radera kakorna i alla.

Har du några frågor?

Ta gärna kontakt med oss om du har några kommentarer eller frågor gällande vår information och/eller behandling av personuppgifter. Vår policy för kakor uppdateras en gång i månaden av Cookie Information. Om du har några frågor om vår policy för kakor är du välkommen att kontakta Cookie Information på deras webbplats

 

Facebook pixel

Goecker.se använder cookies från Facebook till att registrera användarbeteende, och till att individualisera marknadsföring på Facebooks plattform.

 

Ifall du ansöker om anställning hos oss

Registrerar vi följande uppgifter om dig:

 

Namn

Adress

E-postadress

Telefonnummer

Kön

Ålder

CV, innehållande de uppgifter, du finner det vara relevant att dela med oss.

 

Vi använder uppgifterna till

Värdering av dina kvalifikationer , erfarenheter och lämplighet för den sökta anställningen.

Såvida din ansökan inte resulterar i ett anställning hos oss, tas uppgifterna bort, såvida du inte uttryckligen ger samtycke till, att de sparas under en bestämd period.

 

När du handlar hos oss per telefon, mail eller i fysisk butik:

Registrerar vi följande uppgifter om dig

Namn/ firmanamn

Adress

E-postadress

Telefonnummer

Ev. Person/organisations nummer

 

Vi använder uppgifterna till:

Expedition, fakturering och frakt av beställda varor och tjänster.

Eventuell kreditvärdering, vid kontoansökan om kredit.

Insamling av inköpsdokument i vårt kundcenter online. Där du själv kan hitta fakturor och betalningar vid eventuellt behov av garantireparationer eller för dig andra anledningar.

Uppfyllelse av dokumentationskrav från revisor eller offentliga myndigheter.

Ev. framtagning av information som uppföljning av ditt köp. T.ex. information om mjukvaruuppdatering, information om nya relevanta tillbehör till den köpta utrustningen, information om kurser eller liknande.

 

Den rättsliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är uppgifternas betydelse för ovan nämnda skäl samt myndighetskrav.

För de uppgifter, som i vissa tillfällen avgivs per telefon eller över disk, är det inte möjligt att dokumentera ett explicit samtycke.

 

Generellt:

Överföring av personuppgifter,

Överföring eller delning av dina personuppgifter kan ske till med Goeckers AB koncernförbundna bolag, i syfte att ge dig bästa möjliga service. Detta gäller vårt systerbolag Goecker A/S Danmark, systerföretagen DFA Service Aps.(verkstad) och Goecker Leasing A/S (finansiering).

Utöver detta blir dina personuppgifter ej överförda eller delade.

 

Lagring av dina personuppgifter

Vi kan inte säga något generellt om, hur länge vi lagrar dina personuppgifter, då det är avhängigt av, av vilken anledning uppgifterna är registrerade. Dock kan vi upplysa dig om, att vi läggar vikt på framtida relevans i förhållande till det skäl, uppgifterna är registrerade, när vi fastställer, hur länge dina uppgifter skall sparas.

 

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen (GDPR) en rad rättigheter med anledning av våra uppgifter om dig.

Vill du använda dina rättigheter skall du kontakta oss.

 

Rätt till att se uppgifter (insynsrätt)

Du har rätt att få insyn i de uppgifter vi har om dig, samt ett antal andra upplysningar.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att ändra felaktiga uppgifter om dig,

 

Rätt till borttagande av personuppgifter

Vid särskilda fall har du rätt att ta bort uppgifter om dig innan den tidpunkten för vår generella borttagning av uppgifter infaller.

 

Rätt till begränsning av hantering av personuppgifter

Du har i vissa fall rätt till, att få hanteringen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att begränsa hanteringen, kan vi framöver endast behandla uppgifterna bortsett från lagringen med ditt samtycke, eller när hänsyn till lagkrav kan fastställas, göras gällande eller försvaras eller för att skydda person- och viktiga samhällsintresse.

 

 

Rätt till bestridande

Du har vid vissa tillfällen rätt att bestrida vår annars lagliga hantering av dina personuppgifter.

Du kan också bestrida mot hanteringen av dina uppgifter till direktmarknadsföring.

 

Rätt till överföring av uppgifter (Dataportabilitet)

Du har i vissa fall rätt till att få dina personuppgifter i ett strukturerat allmänt och maskinläsbart format samt att få dessa personuppgifter överförda från en dataansvarig till en annan utan hinder.

 

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida. www.datainspektionen.se

 

Anmälan till Datainspektionen

Du har rätt att göra en anmälan om du är otillfredsställd med på det sätt vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se

 

 

Dokumentupplysning

Detta är version nr 2 av Goecker A/B persondatapolitik 2018-05-22

 

 

Google og Facebook

Som de fleste andre websites, burger vores site Google Analytics (GA) til at måle bruger interaktion. Vi bruger disse data til at måle antal brugere af vort site, for bedre at kunne forstå hvordan vores brugere finder os, hvordan de bruger vores hjemmeside, og for at vi kan forstå brug mønstret på vores hjemmeside.

Selvom GA registrerer data såsom din geografiske placering, computer/enhed, browser og operativsystem, er der ingen af disse data der identificerer dig for os.

GA registrerer også din IP adresse hvilket kunne blive brugt til personlig identifikation af dig , men Google giver ikke adgang til denne information.

Vi betragter Google som en 3 parts data processor. GA bruger cookies, hvilke er beskrevet på Google’s developer guides.

FYI bruger vores website analytics.js implementering af GA.

Disabling cookies funktionen i din internet browser forhindrer GA I at måle din besøgshistorik på vores hjemmeside.

 

Google Tag Manager

Vi forsøger løbende at forbedre brugeroplevelsen på vores hjemmeside ved at levere mere personlig relevant og målrettede tilbud, kampagner og indhold.

Til det formal bruger vi Google Tag Manager (GTM). GTM er en lille kode der hjælper os med at måle bruger adfærd på tværs af vores sites og sender information til vores GA konto Derefter er disse data organiseret på en måde så vi kan vurdere hvilke forbedringer vi kan gøre fremover for at styrke brugeroplevelsen.

 

Facebook pixel

Goecker.dk anvender cookies fra Facebook til at registrere brugeradfærd, og til at individualisere markedsføring på Facebooks platforme.