Hyra

Hyresperiod:

Hyra korg

Dina produkter
Total hyra

Summa

-

Moms

-

Totalt inkl. MOMS

-

Beloppet gick inte att beräkna. Kontakta Goecker för ett erbjudande

Fortsätta

Goecker AB har Sveriges bredaste och senaste sortiment av utrustning till alla typer av fotografering. Vare sig du behöver kamera eller ljus eller annat så hittar du utrustningen hos oss. Goecker har kontor i Stockholm men det går självklart att hyra utrustning var du än befinner dig i Sverige.
För att hyra utrustning krävs det att du har ett konto hos Goecker AB samt ett svenskregistrerat företag.

För bokning av utrustning kontakta:

hyra@goecker.se

Telefon: 08 408 382 59

Kategori

Producent

30 out of 295 products

Villkor

För att få hyra utrustningen krävs att hyresmannen är registrerad kund hos Goecker AB.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dygnspriset utan föregående avisering.

Utrustningen avhämtas hos Goecker AB Ljusterögatan 12, alternativt annan överenskommen plats
och ska återlämnas inom avtalad tid på avhämtningsstället om inte annat avtalats.

Om inte utrustningen återlämnas inom avtalad tid görs efterdebitering för motsvarande tid.

Ej tillbakalämnad utrustning debiteras till nypris, försäljningspris i butik jämte moms.

Vill du få utrustningen levererad tillkommer transportkostnader.

Installationshjälp ingår inte i priset.

Vi garanterar att den utrustning du hyr är i fullgott skick, vilket innebär att vi om möjligt byter ut ej fungerande utrustning
inom Sverige med snabbaste transportsätt, utan extra kostnad för hyresmannen.

Skulle däremot felet vara orsakat av hyresmannen, kommer vi att debitera eventuella extra kostnader
för avhjälpande av fel och transporter.

Goecker AB friskriver sig från varje annat ansvar för skada och/eller fel.

Goecker AB påtager sig ej ekonomiskt skadeståndsansvar på grund av uthyrning.

Konsumenttjänstlagen är ej tillämplig på detta hyresavtal.

Det åligger hyresmannen att informera sig om hantering av digitala system och programvaror.

Goecker AB godkänner inte skadeståndkrav i fall av programfel eller felaktigt använda program.

Den utrustning du hyr är Goecker AB´s egendom.

Hyresmannen ansvarar för att den transporteras, förvaras och handhas på sådant sätt att den inte tar skada eller blir stulen.
Om så sker är hyresmannen ersättningsskyldig till Goecker AB för återställande i ursprungligt och funktionsdugligt skick.

Det åligger Dig som hyresman att ha en täckande försäkring och att förvara utrustningen på ett med hänsyn till Dina
försäkringsvillkor betryggande sätt.

Förlust och stöld ska alltid anmälas av hyresmannen till försäkringsgivare, polis och Goecker AB.

Goecker AB ansvarar inte för slitage eller eventuella skador på bilder, filmer eller annat som används i utrustningen, eller på material
som sammankopplas eller används tillsammans med utrustningen.

Samtliga priser är exklusive moms.

UTRUSTNINGEN ÄR INTE FÖRSÄKRAD!