Leasing - for virksomheder

Error executing template "Designs/Swift/Navigation/Nav_Sidenavigation_Custom.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_318efb903f2f4dd681391158cd5db341.Execute() in C:\inetpub\solutions\Goecker-2022-Prod\Files\Templates\Designs\Swift\Navigation\Nav_Sidenavigation_Custom.cshtml:line 18
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.Navigation.NavigationTreeViewModel> 2 @using Dynamicweb.Core 3 4 @* CUSTOM TEMPLATE *@ 5 6 @if (Model.Nodes.Any()) 7 { 8 var theme = Model.Parameters.ContainsKey("Theme") ? Model.Parameters["Theme"].ToString().ToLower() : string.Empty; 9 var rootPageId = Model.Parameters.ContainsKey("RootpageId") ? Model.Parameters["RootpageId"].ToString().ToLower() : string.Empty; 10 bool mobileOrTablet = Pageview.Device == Dynamicweb.Frontend.Devices.DeviceType.Mobile || Pageview.Device == Dynamicweb.Frontend.Devices.DeviceType.Tablet; 11 var guid = Guid.NewGuid(); 12 13 <button class="btn btn-secondary mb-3 @(mobileOrTablet ? "" : "hidden")" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#sidenav-@guid">@Translate("Menu")</button> 14 15 <div class="sidenav border-1 d-flex flex-column @theme @(mobileOrTablet ? "collapse" : "")" id="sidenav-@guid"> 16 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(rootPageId)) 17 { 18 var rootPage = Dynamicweb.Services.Pages.GetPage(Converter.ToInt32(rootPageId)); 19 20 <a class="sidenav-link border-1 border-bottom border-top py-2 ps-1 text-decoration-none link-primary fw-bold" href="/Default.aspx?ID=@rootPage.ID">@rootPage.GetDisplayName()</a> 21 22 if (Model.Nodes.Any()) 23 { 24 <div class="subnav d-flex flex-column"> 25 @foreach (var node in Model.Nodes) 26 { 27 @RenderNavigationLink(node) 28 } 29 </div> 30 } 31 } 32 </div> 33 } 34 35 @helper RenderNavigationLink(Dynamicweb.Frontend.Navigation.NavigationTreeNodeViewModel node) 36 { 37 var paddingStart = node.Level + 1; 38 39 <a class="sidenav-link border-1 border-bottom py-2 ps-@paddingStart @(node.IsActive ? "bg-light" : "") text-decoration-none link-primary" href="/Default.aspx?ID=@node.PageId">@node.Name</a> 40 41 if (node.Nodes.Any()) 42 { 43 <div class="subnav d-flex flex-column"> 44 @foreach (var childNode in node.Nodes) 45 { 46 @RenderNavigationLink(childNode) 47 } 48 </div> 49 } 50 }

For virksomheder

HVAD ER FINANSIEL LEASING?
Ved finansiel leasing købes udstyret af et finansieringsselskab eller en bank, som derefter stiller det til rådighed for brugeren (dig) på nærmere aftalte vilkår. Finansiel leasing er regnskabsmæssigt sidestillet med køb. Det betyder, at investeringen skal opføres i din balance, og regnskabsmæssigt afskrives i henhold til dine normale afskrivningsprincipper.
Når leasing-aftalen udløber skal du som leasingtager finde en køber til udstyret (det kan være dig selv), til en på forhånd aftalt pris, typisk 5% af udstyrets oprindelige anskaffelsespris. Skattemæssigt fradrages leasing-ydelserne løbende over aftalens løbetid.

 

HVEM KAN VÆLGE FINANSIEL LEASING?
Finansiel leasing henvender sig til momsregistrerede erhverskunder. Det er et klassisk og godt valg for de fleste selvstændige fotografer, der ønsker at eje udstyret efter leasing-periodens udløb.
Minimumsbeløbet for en finansiel leasingkontrakt er 15.000 kr. ekskl. moms, men mest fordelagtigt bliver det ved investeringer på 25.000 kr. ekskl. moms og derover, hvor leasing tilbydes uden etableringsgebyr.
En forhøjet førstegangsydelse på op til 25% af udstyrets værdi er skattemæssigt fradragsberettiget i anskaffelsesåret, og nedbringer den månedlige ydelse i resten af leasingperioden.

 

FORDELE VED FINANSIEL LEASING

 • Du sparer dit likvide beredskab til andre formål
 • Du tilpasser din likviditet, så du betaler leasingydelserne over den periode du tjener penge på udstyret
 • Du får en særdeles konkurrencedygtig finansiering, også sammenlignet med træk på kassekredit
 • Du kan selv vælge løbetiden, f.eks. 24, 36 eller 48 måneder
 • Du kan betale en ekstraordinær startydelse på op til 25%, som giver et skattemæssigt fradrag med det samme, og nedbringer de månedlige ydelser
 • Skattemæssigt er leasingydelserne løbende fradragsberettigede
 • Når du leaser gennem Goecker, tilbydes du automatisk en meget attraktiv forsikring, der er væsentlig billigere, end hvis du selv skal forsikre dit nye udstyr. Se næste side for detaljer
 • Når leasingperioden udløber, overtager du (eller én du anviser) ejerskabet over udstyret for typisk kun 5% af den oprindelige pris

Vi samarbejder med Ikano Bank, som er en velafprøvet spiller i markedet for seriøs og konkurrencedygtig erhvervsleasing.
Derfor kan vi tilbyde gode og fleksible finasieringsløsninger, der kan tilpasses de fleste behov. 
Netop nu kan der desuden være en skattemæssig fordel ved at indgå en leasingaftale.
Vælger du at betale en førstegangsydelse, som kan være op til 25 % af investeringen, vil denne være fuldt fradragsberettiget i år.

 

Klik her for leasingansøgning

 

SE EKSEMPLER PÅ LEASING NEDENFOR:

Dit køb Ved leasing i 36 mnd.* Ved leasing i 48 mnd.*
15.000,- 512,- Ikke muligt
20.000,- 682,- Ikke muligt
25.000,- 785,- 600,-
30.000,- 942,- 720,-
40.000,- 1.256,- 960,-
50.000,- 1.570,- 1.200,-
75.000,- 2.273,- 1.733,-
100.000,- 2.940,- 2.290,-
125.000,- 3.714,- 2.863,-
150.000,- 4.455,- 3.435,-
200.000,- 5.880,- 4.540,-

* eksemplerne er baseret på en variable rente, uden forhøjet førstegangsydelse. Alle beløb er oplyst ekskl. moms.

 

ØVRIGE OMKOSTNINGER:

 • Restværdi 5%.
 • Evt. all-risk forsikring 0,2 % pr. måned af udstyrets værdi.
 • Aftaler under 25.000,- ekskl. moms pålægges etableringsgebyr på kr. 875,-

 

GARANTI, VEDLIGEHOLDELSE OG FORSIKRING
Du er dækket af producenternes fabriksgaranti, nøjagtigt som hvis du havde købt udstyret.
Garantivilkår og reklamationsret varierer fra producent til producent. Spørg eventuelt vores salgspersonale.
Du står selv for almindelig vedligeholdelse af udstyret i leasingperioden, også ved behov for værkstedsbesøg, der ikke er dækket af garantien.
Når du leaser, tilbydes du automatisk en omfattende og meget konkurrencedygtig udstyrsforsikring. Forsikringen dækker dit udstyr mod tyveri, vand, brand, samt mod uheld opstået under brug i dit eget studie, på location, under rejse og ophold udenfor din normale adresse. Læs mere om Goeckers All-risk forsikring her
Ønsker du, at det leasede udstyr skal dækkes af din egen forsikring, skal dette aftales ved indgåelse af leasingaftalen, og finansieringsselskabet vil opkræve et gebyr for den nødvendige dokumenthåndtering.

 

VIL DU VIDE MERE?
Har du brug for en snak om en finansieringsløsning tilpasset netop dit individuelle behov, er du altid velkommen til at kontakte Christian: 3586 5121 - christian.b@goecker.dk.

Endeligt leasingtilbud forudsætter kreditgodkendelse hos leasingselskab.