Leasing ansøgning

Error executing template "Designs/Swift/Navigation/Nav_Sidenavigation_Custom.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_e8014abdeff84600b5d406d86a3cb362.Execute() in C:\inetpub\solutions\Goecker-2022-Prod\Files\Templates\Designs\Swift\Navigation\Nav_Sidenavigation_Custom.cshtml:line 18
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
   at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
   at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.Navigation.NavigationTreeViewModel> 2 @using Dynamicweb.Core 3 4 @* CUSTOM TEMPLATE *@ 5 6 @if (Model.Nodes.Any()) 7 { 8 var theme = Model.Parameters.ContainsKey("Theme") ? Model.Parameters["Theme"].ToString().ToLower() : string.Empty; 9 var rootPageId = Model.Parameters.ContainsKey("RootpageId") ? Model.Parameters["RootpageId"].ToString().ToLower() : string.Empty; 10 bool mobileOrTablet = Pageview.Device == Dynamicweb.Frontend.Devices.DeviceType.Mobile || Pageview.Device == Dynamicweb.Frontend.Devices.DeviceType.Tablet; 11 var guid = Guid.NewGuid(); 12 13 <button class="btn btn-secondary mb-3 @(mobileOrTablet ? "" : "hidden")" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#sidenav-@guid">@Translate("Menu")</button> 14 15 <div class="sidenav border-1 d-flex flex-column @theme @(mobileOrTablet ? "collapse" : "")" id="sidenav-@guid"> 16 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(rootPageId)) 17 { 18 var rootPage = Dynamicweb.Services.Pages.GetPage(Converter.ToInt32(rootPageId)); 19 20 <a class="sidenav-link border-1 border-bottom border-top py-2 ps-1 text-decoration-none link-primary fw-bold" href="/Default.aspx?ID=@rootPage.ID">@rootPage.GetDisplayName()</a> 21 22 if (Model.Nodes.Any()) 23 { 24 <div class="subnav d-flex flex-column"> 25 @foreach (var node in Model.Nodes) 26 { 27 @RenderNavigationLink(node) 28 } 29 </div> 30 } 31 } 32 </div> 33 } 34 35 @helper RenderNavigationLink(Dynamicweb.Frontend.Navigation.NavigationTreeNodeViewModel node) 36 { 37 var paddingStart = node.Level + 1; 38 39 <a class="sidenav-link border-1 border-bottom py-2 ps-@paddingStart @(node.IsActive ? "bg-light" : "") text-decoration-none link-primary" href="/Default.aspx?ID=@node.PageId">@node.Name</a> 40 41 if (node.Nodes.Any()) 42 { 43 <div class="subnav d-flex flex-column"> 44 @foreach (var childNode in node.Nodes) 45 { 46 @RenderNavigationLink(childNode) 47 } 48 </div> 49 } 50 }

Information.

Vi kan nu, meget nemt og hurtigt, undersøge dine muligheder for at få en godkendelse til en leasingfinansiering. Du skal blot udfylde en kort formular på linket nedenfor. Du kan forvente svar fra arbejdsdag til arbejdsdag. Ansøgningen er uforpligtende.

New column