Rentefritlån

Error executing template "Designs/Swift/Navigation/Nav_Sidenavigation_Custom.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_2a23066a6f274d94bc10475fccc1f73c.Execute() in C:\inetpub\solutions\Goecker-2022-Prod\Files\Templates\Designs\Swift\Navigation\Nav_Sidenavigation_Custom.cshtml:line 18
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.Navigation.NavigationTreeViewModel> 2 @using Dynamicweb.Core 3 4 @* CUSTOM TEMPLATE *@ 5 6 @if (Model.Nodes.Any()) 7 { 8 var theme = Model.Parameters.ContainsKey("Theme") ? Model.Parameters["Theme"].ToString().ToLower() : string.Empty; 9 var rootPageId = Model.Parameters.ContainsKey("RootpageId") ? Model.Parameters["RootpageId"].ToString().ToLower() : string.Empty; 10 bool mobileOrTablet = Pageview.Device == Dynamicweb.Frontend.Devices.DeviceType.Mobile || Pageview.Device == Dynamicweb.Frontend.Devices.DeviceType.Tablet; 11 var guid = Guid.NewGuid(); 12 13 <button class="btn btn-secondary mb-3 @(mobileOrTablet ? "" : "hidden")" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#sidenav-@guid">@Translate("Menu")</button> 14 15 <div class="sidenav border-1 d-flex flex-column @theme @(mobileOrTablet ? "collapse" : "")" id="sidenav-@guid"> 16 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(rootPageId)) 17 { 18 var rootPage = Dynamicweb.Services.Pages.GetPage(Converter.ToInt32(rootPageId)); 19 20 <a class="sidenav-link border-1 border-bottom border-top py-2 ps-1 text-decoration-none link-primary fw-bold" href="/Default.aspx?ID=@rootPage.ID">@rootPage.GetDisplayName()</a> 21 22 if (Model.Nodes.Any()) 23 { 24 <div class="subnav d-flex flex-column"> 25 @foreach (var node in Model.Nodes) 26 { 27 @RenderNavigationLink(node) 28 } 29 </div> 30 } 31 } 32 </div> 33 } 34 35 @helper RenderNavigationLink(Dynamicweb.Frontend.Navigation.NavigationTreeNodeViewModel node) 36 { 37 var paddingStart = node.Level + 1; 38 39 <a class="sidenav-link border-1 border-bottom py-2 ps-@paddingStart @(node.IsActive ? "bg-light" : "") text-decoration-none link-primary" href="/Default.aspx?ID=@node.PageId">@node.Name</a> 40 41 if (node.Nodes.Any()) 42 { 43 <div class="subnav d-flex flex-column"> 44 @foreach (var childNode in node.Nodes) 45 { 46 @RenderNavigationLink(childNode) 47 } 48 </div> 49 } 50 }

Rentefrit lån

 

HVAD ER RENTEFRIT-LÅN?

Med et rentefrit lån kan du låne mellem 8.000 og 100.000 kr. til køb af valgfrie produkter hos Goecker. Beløb er inkl. moms.
Lånet kan optages til afvikling over 20 måneder.

Stiftelsesgebyr for lånet er 6 % af lånebeløbet – minimum 799 kr.

Vælges tilbagebetaling via iBOX, påløber ingen yderligere gebyrer. Vælges tilbagebetaling via betalingsservice eller girokort er månedsgebyr / faktureringsafgift 30 kr.

ÅOP afhænger af det lånte beløb – se eksempler i tabellen nedenfor.

 

HVEM KAN VÆLGE RENTEFRIT LÅN?

Rentefrit lån er attraktivt for enhver, der handler som privatperson eller for virksomheder, der drives i personligt regi, (dvs enkeltmandsvirksomhed eller I/S).
Rentefrit lån tilbydes ikke til selskaber, foreninger, fonde e.l.

 

FORDELE VED RENTEFRIT LÅN:

 • Ingen renteomkostninger – kun stiftelsesgebyr.
 • Nemt og hurtigt af opnå godkendelse.
 • Ingen binding på eller sikkerhed i udstyret under lånets løbetid
 • Du kan indfri lånet når som helst.

 

HVORDAN BLIVER MAN GODKENDT TIL RENTEFRIT LÅN?

Du ansøger om et rentefrit lån via nedenstående link
Husk, at beløbet du ønsker at låne, skal angives inklusiv moms.
Vi anbefaler, at du ansøger om lånet hjemme hos dig selv, hvor du også kan underskrive låneaftalen med NEM-ID.
Husk at medbringe sygesikringsbevis og gyldig billed-ID, når du vil betale med et rentefrit lån.

 

Klik her for at ansøge om Rentefrit lån > > >

 


PRISEKSEMPLER PÅ RENTEFRIT LÅN OVER 20 MÅNEDER

Lånebeløb Ydelse pr. måned Samlede kreditomkostninger Samlet betaling ÅOP*
10.000,- 540,- 799,- 10.799,- 9,3%

20.000,-

1.060,-

1.200,- 21.200,- 7,0%

30.000,-

1.590,-

1.800,- 31.800,- 7,0%

40.000,-

2.120,-

2.400,- 42.400,- 7,0%
50.000,- 2.650,- 3.000,- 53.000,- 7,0%
75.000,- 3.975,- 4.500,- 79.500,- 7,0%
100.000,- 5.300,- 6.000,- 106.000,-

7,0%

*ÅOP ved tilbagebetaling via iBOX.

Lån formidles af Ikano Bank, som også forestår kreditvurdering.

New column

New column