Persondatapolitik      

Information om vår behandling av personuppgifter.

 

Vi är dataansvariga, hur kontaktar du oss?

Goecker AB är dataansvariga för behandlingen av de personuppgifter, som vi har erhållit om dig.

Du finner våra kontaktuppgifter nedan.

 

Goecker AB

Ljusterögatan 12

116 42 Stockholm

Org nr 556813-8449

Tel.: 08-408 382 59

www.goecker.se

 

Som en naturlig del av verksamheten insamlar och behandlar Goecker AB personuppgifter, som omfattas av gällande regler om dataskydd (GDPR).

Målet med vår behandling av personuppgifter, vilka typer av uppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är beskrivna nedan.

 

 

När du anmäler dig till vårt elektroniska nyhetsbrev.

Registrerar vi följande uppgifter om dig.

 • Namn
 • E-postadress
 • Postnummer
 • Möjligheter till val av fotografiska intresseområden (ej obligatoriskt)
 • Möjligheter till val av foto/video tillverkare, som har särskilt intresse av (ej obligatoriskt)

 

Vi använder uppgifterna till.

 • Nyhetsförmedling och information om erbjudande, kampanjer, kurser, arrangemang m.m.
 • Urval av epost innehåll, så vi säkerställer största möjliga relevans för dig, och skonar dig från information, du inte har intresse av.

Den rättsliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är ditt samtycke, du ger vid din anmälan

 

När du upprättar dig som kund i förbindelse med köp av varor eller tjänster i vår webshop.

Registrerar vi följande uppgifter om dig.

 • Namn  / firmanamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Person/organisationsnummer
 •  

Vi använder uppgifterna till.

 • Expedition, fakturering och frakt av beställda varor och tjänster.
 • Eventuell kreditvärdering, vid kontoansökan om kredit.
 • Insamling av inköpsdokument i vårt kundcenter online. (Där du själv kan hitta fakturor och betalningar vid eventuellt behov av garantireparationer eller av dig andra anledningar.
 • Uppfyllelse av dokumentationskrav från revisor eller offentliga myndigheter.
 • Ev. framtagning av information som uppföljning av ditt köp. T.ex. information om mjukvaruppdatering, information om nya relevanta tillbehör till den köpta utrustningen, information om kurser eller liknande.

Den rättsliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är, utöver ditt samtycke, uppgifternas betydelse för ovan nämnda skäl samt myndighetskrav.

 

 

När du ansöker om leasing via vår hemsida.

Registrerar vi följande uppgifter om dig.

 • Person/organisations nummer
 • Firmanamn
 • Namn
 • Telefonnummer
 • Postnummer
 • Finansieringsbehov

 

Vi använder uppgifterna till.

Inhämtning av finansieringstillstånd hos våra samarbetspartners. Uppgifterna vidarebefordras till våra partners, med vilka vi ingått ett databehandlingsavtal enligt gällande lagstiftning.

Den rättsliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är, utöver ditt samtycke, finansbolagens krav på uppgifter för att kunna ta ställning till kreditansökan.

 

 

 

Website cookies

Vår hemsida samlar in, använder och behandlar inte personligt följbar information.

 

Dynamicweb (Vår websida) använder följande cookies: 
”DW_Extranet” er en ”förnybar cookie”. Den innehåller krypterad information om användarnamn och lösenord, i det fall du använder login-funktionen på vår hemsida. Denna cookies levnadstid är 1 månad och raderas 1 månad efter din senaste inloggning på vår hemsida. Denna cookie används till att komma ihåg dig så att du inte behöver logga när du återvänder till vår hemsida

”Dynamicweb.VisitDate” är en förnybar cookie som innehåller information om vilket datum du senaste gången besökte vår hemsida. Den används för statistiska uppgifter. Denna cookies levnadstid är 1 år och raderas 1 år efter din senaste inloggning på vår hemsida.

”Dynamicweb.VisitorID” är en förnybar cookie. Den innehåller ett unikt ID, som sidan har tilldelat dig vid ditt besök på vår hemsida. Den används för statistiska uppgifter. Denna cookies levnadstid är 1 år och raderas 1 år efter din senaste besök på vår hemsida.

 

Google Analytics

Som de flesta andra hemsidor, använder vår hemsida Google Analytics (GA) till att mäta användarnas aktiviteter. Vi använder oss av dessa data för att mäta antalet användare av vår hemsida. Detta för att förstå, hur våra användare tycker om oss, hur de använder vår hemsida, och för att vi skall förstå användarmönstret på vår hemsida.

Även om GA registrerar data såsom din geografiska placering, dator/enhet, web-läsare och operativsystem, är det inget av dessa data, som identifierar dig för oss.

GA registrerar också din IP adress, vilket skulle kunna användas till personlig identifikation av dig, men Google ger oss inte tillgång till denna information.

Vi betraktar Google som en tredjeparts data processor. GA använder cookies, dessa finns beskrivna på Google’s developer guides. För er information använder vår hemsida analytics.js implementering av GA. Inaktivering av cookies funktionen i din web-läsare förhindrar GA I att mäta din besökshistorik på vår hemsida.

 

Google Tag Manager

Vi försöker löpande at förbättra användarupplevelsen på vår hemsida genom att leverera mer personligt relevant och målinriktat innehåll, information och kampanjer. Till detta använder vi Google Tag Manager (GTM). 

GTM är en liten kod, som hjälper oss med att mäta användarnas beteende på vår hemsida och sänder information till vårt GA konto. Därefter organiseras dessa data på ett sätt som gör, att vi kan utvärdera vilka ändringar vi kan göra för att förbättra användarupplevelsen.

 

Facebook pixel

Goecker.se använder cookies från Facebook till att registrera användarbeteende, och till att individualisera marknadsföring på Facebooks plattform.

 

 

 

Ifall du ansöker om anställning hos oss.

Registrerar vi följande uppgifter om dig.

 

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kön
 • Ålder
 • CV, innehållande de uppgifter, du finner det vara relevant att dela med oss.

 

Vi använder uppgifterna till.

Värdering av dina kvalifikationer , erfarenheter och lämplighet för den sökta anställningen.

Såvida din ansökan inte resulterar i ett anställning hos oss, tas uppgifterna bort, såvida du inte uttryckligen ger samtycke till, att de sparas under en bestämd period.

 

När du handlar hos oss per telefon, mail eller i fysisk butik:

Registrerar vi följande uppgifter om dig

 • Namn/ firmanamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ev. Person/organisations nummer
 •  

Vi använder uppgifterna till.

 • Expedition, fakturering och frakt av beställda varor och tjänster.
 • Eventuell kreditvärdering, vid kontoansökan om kredit.
 • Insamling av inköpsdokument i vårt kundcenter online. Där du själv kan hitta fakturor och betalningar vid eventuellt behov av garantireparationer eller för dig andra anledningar.
 • Uppfyllelse av dokumentationskrav från revisor eller offentliga myndigheter.
 • Ev. framtagning av information som uppföljning av ditt köp. T.ex. information om mjukvaruuppdatering, information om nya relevanta tillbehör till den köpta utrustningen, information om kurser eller liknande.

 

Den rättsliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är uppgifternas betydelse för ovan nämnda skäl samt myndighetskrav.

För de uppgifter, som i vissa tillfällen avgivs per telefon eller över disk, är det inte möjligt att dokumentera ett explicit samtycke.

 

Generellt:

Överföring av personuppgifter,

Överföring eller delning av dina personuppgifter kan ske till med Goeckers AB koncernförbundna bolag, i syfte att ge dig bästa möjliga service. Detta gäller vårt systerbolag Goecker A/S Danmark, systerföretagen DFA Service Aps.(verkstad) och Goecker Leasing A/S (finansiering).

Utöver detta blir dina personuppgifter ej överförda eller delade.

 

Lagring av dina personuppgifter

Vi kan inte säga något generellt om, hur länge vi lagrar dina personuppgifter, då det är avhängigt av, av vilken anledning uppgifterna är registrerade. Dock kan vi upplysa dig om, att vi läggar vikt på framtida relevans i förhållande till det skäl, uppgifterna är registrerade, när vi fastställer, hur länge dina uppgifter skall sparas.

 

Dina rättigheter.

Du har enligt dataskyddsförordningen (GDPR) en rad rättigheter med anledning av våra uppgifter om dig.

Vill du använda dina rättigheter skall du kontakta oss.

 

Rätt till att se uppgifter (insynsrätt)

Du har rätt att få insyn i de uppgifter vi har om dig, samt ett antal andra upplysningar.

 

Rätt till rättelse.

Du har rätt att ändra felaktiga uppgifter om dig,

 

Rätt till borttagande av personuppgifter

Vid särskilda fall har du rätt att ta bort uppgifter om dig innan den tidpunkten för vår generella borttagning av uppgifter infaller.

 

Rätt till begränsning av hantering av personuppgifter.

Du har i vissa fall rätt till, att få hanteringen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att begränsa hanteringen, kan vi framöver endast behandla uppgifterna bortsett från lagringen med ditt samtycke, eller när hänsyn till lagkrav kan fastställas, göras gällande eller försvaras eller för att skydda person- och viktiga samhällsintresse.

 

 

Rätt till bestridande

Du har vid vissa tillfällen rätt att bestrida vår annars lagliga hantering av dina personuppgifter.

Du kan också bestrida mot hanteringen av dina uppgifter till direktmarknadsföring.

 

Rätt till överföring av uppgifter (Dataportabilitet)

Du har i vissa fall rätt till att få dina personuppgifter i ett strukturerat allmänt och maskinläsbart format samt att få dessa personuppgifter överförda från en dataansvarig till en annan utan hinder.

 

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida. www.datainspektionen.se

 

Anmälan till Datainspektionen

Du har rätt att göra en anmälan om du är otillfredsställd med på det sätt vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se

 

 

Dokumentupplysning

Detta är version nr 2 av Goecker A/B persondatapolitik 2018-05-22

        

 

 

 

Cookie policy

På Goecker.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du till att cookies används. Läs mer om vår cookiepolicy

OK