Sony extended warranty

Förlängd Sony garanti

Registrera din produkt på My Sony för att få ett års förlängd garanti

Erbjudandet gäller endast för vissa kamera- och objektivmodeller. Registrera din produkt för att påbörja processen (listan uppdateras regelbundet). Erbjudandet upphör att gälla den 31 mars 2025 – köpet måste göras före det här datumet. Produktregistrering och aktivering för ett års förlängd garanti måste slutföras inom 60 dagar efter att produkten köptes.